11 Eylül 1973: Santiago’ya yağmur yağıyor…

11 Eylül 1973: Santiago’ya yağmur yağıyor…

‘Il pleut sur Santiago’ {Santiago’da Yağmur – 1975} Yönetmen: Helvio Soto Latin Amerika ülkelerinde, ta 19. y.y.daki sömürgeciliğe karşı girişilen savaşlardan beri “ordu”nun güçlü bir karşılığı var. Siyasal hayata da fazlasıyla ağırlığını koyan bir karşılık. Gelgelelim...