‘Stachka’ {Grev – 1925} / Sergei M. Eisenstein

‘Stachka’ {Grev – 1925} / Sergei M. Eisenstein

“Örgüt, işçi sınıfının her şeyidir. Kitle örgütleri olmaksızın, proletarya bir hiçtir. Örgütlenme, eylem birliğidir; akıllı müdahaledir.” (Lenin, 1907) Filmin giriş vakayinamesiydi bu sözler. Bir Sessiz Sinema örneği olan ‘Stachka’ (Grev), Devrim Sineması’nın da kilometre...