‘Sous les toits de Paris’ {Paris Damları Altında – 1930}

‘Sous les toits de Paris’ {Paris Damları Altında – 1930}

Yazan, Yöneten: René Clair René Clair bu filmiyle sessiz sinemadan sesli sinemaya geçmiştir geçmesine, fakat film sesli bir filmden çok sessiz sinema dönemine ait gibidir. Ses öğesini görüntüyle filmlerinde harika kullanan Clair’ in bu meziyetini görmek için bir sonraki filmi, ‘Le million‘...