Lulu’nun Hikâyesi…

Lulu’nun Hikâyesi…

Karamsarlığın alabildiğine hakim olduğu bir sinema ekolüydü Alman Dışavurumculuğu. Ölüm teması sıkça vurgulanırdı; dehşet, sanrı ve cinayet her yerde hazır ve nazırdı. İç dünyadaki kaos, ‘yıkıcı’ bir tarzda dış dünyaya yansıtılmaktaydı. ‘Sokaklar”, -bilhassa ‘Doktor...