’3 Women’ {Üç Kadın} / Robert Altman – 1977

’3 Women’ {Üç Kadın} / Robert Altman – 1977

Sinemada “kişilik bölünmesi” çok defalar işlendi. “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” ile başlayan serüven sonrasında yelpazesini biraz daha genişletiyordu. Mevzu kişilik bölünmesinden “kişilik çalma”ya evrilmiş; bir kişinin yerini artık kişiler almıştı. Tıpkı Ingmar Bergman’ın...